Serwis systemów oddymiania i napowietrzania

Właściwe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i oddymiania przeciwpożarowego każdego budynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń znajdujących się w obiekcie wymaga stałej dbałości o ich stan.
Działania serwisowe z zakresu oddymiania i napowietrzania przeprowadzają dla naszych Klientów odpowiednio wyszkoleni specjaliści, którzy od lat pogłębiają swoją wiedzę. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010, „Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwującym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”. W związku z powyższym, aby zapewnić prawidłowe i niezawodne działanie systemu, nasi pracownicy ds. serwisów przeprowadzają przeglądy techniczne, prace konserwacyjne oraz ewentualne naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne zgodnie z potrzebami naszych Klientów i zaleceniami producenta.

Zakres świadczonych przez Supportech usług w ramach systemów oddymiania i napowietrzania budynku obejmuje:

1. systemy klap dymowych,
2. pasma doświetlające i świetliki,
3. mechaniczne systemy oddymiania,
4. systemy napowietrzania,
5. systemy detekcji dymu,
6. systemy detekcji gazu.

Profesjonalizm oraz kompleksowość oferowanych przez nas usług serwisowych zapewnią gotowość do działania systemów w sytuacjach zagrożenia pożarem. Tym samym dbają Państwo o ochronę zarówno życia, jak i mienia.